Odnaleziona

30 tekstów – auto­rem jest Od­na­leziona . 

Kocham nasze życie.
Wiesz dlaczego?
Bo jest w nim słowo "nasze"! 

myśl
zebrała 18 fiszek • 2 stycznia 2013, 01:06

Nieg­dyś przy­jacielem, dziś mi­janą w ciszy osobą.
Czy to możli­we?
Nie dla mnie, bo przy­jaciele nig­dy nie odchodzą... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 22 listopada 2012, 11:40

Naj­gor­sze jest poczu­cie sa­mot­ności,
mając przy so­bie tak wiele miłości...
 

myśl
zebrała 23 fiszki • 5 kwietnia 2012, 23:13

Każda oso­ba, którą na­poty­kamy w swym życiu
może być dla nas in­spi­racją.
Naszym włas­nym natchnieniem...
 

myśl
zebrała 32 fiszki • 1 kwietnia 2012, 00:39

Ludzie, którzy myślą, że nie zasługują na miłość
Dos­tają jej najwięcej...
 

myśl
zebrała 25 fiszek • 20 marca 2012, 21:48

Naj­przy­jem­niej­szym z doświad­czeń życiowych może być dla nas ob­serwac­ja roz­kwi­tającej osoby. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 4 marca 2012, 11:35

Gdy­byśmy mieli możli­wość spe­net­ro­wania myśli w czy­jeś głowie. Korzys­ta­libyśmy z te­go bez obaw ? 

myśl
zebrała 21 fiszek • 31 stycznia 2012, 16:39

W naszym życiu zaw­sze po­jawi się ta­ka oso­ba,
która trwa z na­mi bez względu na wszystko.
Mu­simy tyl­ko szerzej ot­worzyć oczy i dos­trzec kim jest.
I trzy­mać się jej całe życie...
Bo dla ta­kich osób war­to żyć


~ Staś ~ 

myśl
zebrała 10 fiszek • 23 stycznia 2012, 01:37

Trud­niej roz­począć no­wy roz­dział życia,
czy też za­kończyć któryś z nich?
 

myśl
zebrała 21 fiszek • 10 stycznia 2012, 15:49

Życia dwa ra­zy nie przeżyjesz... 

myśl
zebrała 16 fiszek • 6 stycznia 2012, 00:15

Odnaleziona

Aktualnie szuka właściwej drogi.. Mając nadzieję, że w końcu dotrze tam gdzie zmierzał jej los.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Odnaleziona

Użytkownicy
N O P
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność